پنجشنبه 6 آبان 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/6/13 پنجشنبه

کمیته آموزش به بیمار.

.

در راستای ارتقا فرایندهای آموزشی بیمارستان و بهبود وضعیت آموزش به بیمار کمیته ای بدین منظور در مورخه 1399/06/04و با حضور ریاست محترم بیمارستان و تیم اجرایی در بیمارستان برگزار گردید. طی این جلسه خانم نوربخش به عنوان مسئول مسئول آموزش و آموزش به بیمار به ارائه گزارشی از وضعیت و فعالیت های صورت گرفته پرداختند.


دانشکده علوم پزشکی آبادان
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر