پنجشنبه 6 آبان 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/4/21 شنبه

برگزاری کمیته بهداشت محیط بیمارستان.

.

کمیته بهداشت محیط بیمارستان در مورخه 1399/04/12 برگزار گردید. طی این جلسه که ریاست محترم بیمارستان نیز حضور داشتند اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت محیط مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین پیرامون مسائل موجود بحث و تبادل نظر صورت گرفتدانشکده علوم پزشکی آبادان

 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر