پنجشنبه 6 آبان 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1398/7/3 چهارشنبه

جلسه اعتباربخشی.

.

در مورخه 01/07/1398 منظور بررسی اقدامات صورت گرفته پیرامون اعتبربخشی جلسه ای با حضور ریاست محترم بیمارستان برگزار گردید.
دانشکده علوم پزشکی آبادان

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر