پنجشنبه 6 آبان 1400  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/3/24 شنبه

جلسه تیم اجرایی بیمارستان.

.

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص راه اندازی بخش داخلی بیمارستان؛ در مورخه 1399/03/20 جلسه تیم اجرایی بیمارستان برگزار گردید.


دانشکده علوم پزشکی آبادان

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر