اخبار
.

آیین بزرگداشت روز پزشک

1399/6/13 پنجشنبه

در مورخه 1399/06/01 مصادف با سالروز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک؛ مراسمی با حضور ریاست محترم و تیم مدیریتی بیمارستان برگزار گردید. طی این مراسم از زحمات جناب آقای دکتر فدایی تقدیر و تشکر به عمل آمد و لوحی جهت یادبود به ایشان اعطا گردید.دانشکده علوم پزشکی آبادان