اخبار
.

بزرگداشت روز کارمند

1399/6/13 پنجشنبه

 

در مورخه 1399/06/04همزمان با روز کارمند از کارمندان نمونه بیمارستان تقدیر به عمل آمد. طی این مراسم آقایان مهدی پورنصاری(مسئول آی تی) و حسن غلامزاده دیلمی(مسئول بیمه گری) به عنوان کارمند نمونه بیمارستان برگزیده شده و از جانب آقای عوفی پور؛ مدیریت محترم بیمارستان لوحی جهت یادبود به آنان اعطا گردید.دانشکده علوم پزشکی آبادان