پنجشنبه 6 آبان 1400  

معرفی

بیمارستان حضرت زینب (س).

مرکز درمانی حضرت زینب(س) از جمله بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد که در سال 1374 با مساحتی بالغ بر 63611 و سطح زیربنی 5670 تاسیس و در شهریور ماه 1396 مورد بهره برداری قرار گرفت. این مرکز با 32 تخت مصوب که 21 مورد آن فعال می باشد؛ دارای بخش های اوژانس، دیالیز، داخلی، رادیولوژی و آزمایشگاه می باشد و مقرر شده تا در آینده ای نزدیک سایر بخش های بستری آن نیز به بهره برداری برسد. این مرکز که در فاصله 45 کیلومتری از شهر آبادان قرار گرفته است، جمعیت 45 هزار نفری منطقه اروندکنار را تحت پوشش خدمات خود قرارداده است. همچنین با توجه به وجود مناطق عملیاتی مربوط به 8 سال دفاع مقدس در این منطقه و مراجعه زائرین از ساسر کشور؛ این بیمارستان در زمینه ارائه بهترین خدمت به این افراد نیز تلاش می نماید.

دانشکده علوم پزشکی آبادان