پنجشنبه 6 آبان 1400  

اورژانس

معرفی.مسئول بخش: آقای محمود مزعلی
بخش اورژانس بیمارستان حضرت زینب اروند کنار دارای 21 تخت فعال می باشد. فضای فیزیکی طراحی شده برای این واحد شامل یک سالن وسیع می باشد که اتاق های CPR، ایزوله و اتاق استراحت را در بر گرفته است. این بخش با بهره گیری از پرسنل مجرب بر آن است تا خدماتی با حداکثر کیفیت و ایمنی را به مراجعین ارائه دهد.
نام و نام خانوادگی
محمود مزعلی
 
مدرک تحصیلی
کارشناس پرستاری
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
M.mazali1367@Gmail.com
 
شرح وظایف
v کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
v پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
v برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت
برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص، نیازها .....)
مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
v نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان