پنجشنبه 6 آبان 1400  

معرفی

معرفی.

مسئول بخش: خانم رحیمه طعامی
بخش دیالیز بیمارستان حضرت زینب(س) اروندکنار که در اردیبهشت ماه 1398 افتتاح گردیده است دارای 6 تخت می باشد. این بخش با بهره گیری از 4 نیروی مجرب و تجهیزاتی جدید بر آن است تا بهترین خدماتت ممکن را به بیماران منطقه اروندکنار ارائه دهد

نام و نام خانوادگی

رحیمه طعامی
 
مدرک تحصیلی
کارشناس پرستاری
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
-
شرح وظایف
v کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
v بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت
برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص، نیازها .....)
مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
v ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده،دانشجویان و ....