پنجشنبه 6 آبان 1400  

آزمایشگاه

معرفی.

آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان حضرت زینب(س) دارای 5 نیروی مجرب می باشد که با استفاده از تجهیزاتی استاندارد بیمارستان را در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری می رساند. بخش های این آزمایشگاه عبارتند از:
بخش پذیرش و جواب دادن
بخش نمونه گیری
بخش بیوشیمی
بخش هماتولوژی
بخش میکروب شناسی و قارچ شناسی
بخش انگل شناسی و ادرار

نام و نام خانوادگی
روح الله حسینی
 
مدرک تحصیلی
کارشناس آزمایشگاه
 
تلفن تماس
061-53392952
 
Email
-

 
شرح وظایف
هماهنگ کردن بخش های مختلف آزمایشگاه و رفع نواقص و مشکلات آن ها
پیشگیری از بروز خطا در آزمایشات با برنامه ریزی لازم
ارتباط مداوم با پرسنل آزمایشگاه و نظر سنجی و دریافت پیشنهادات در جهت ارتقا خدمات
بررسی میزان رضایت مراجعین و فراهم کردن زمینه ها و روندهای مناسب افزایش رضایت مندی
نظارت بر نحوه ی انجام آزمایش ها و ارائه راهکارهای مناسب به همکاران برای افزایش صحت  نتایج
کنترل نهایی نتایج آزمایش ها با رعایت موارد فنی و علمی
فراهم کردن زمینه اجرای اصول مستندسازی و حفظ مدارک و سوابق مربوطه
نظارت بر رعایت اصول ایمنی در مقابل عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک
انجام امور محوله از طرف مسئولین طبق وظایف مربوطه
نظارت بر اجرای برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و استفاده از نتایج آن در بهبود روند کار و کالیبراسیون دستگاه ها