پنجشنبه 6 آبان 1400  

فناوری اطلاعات

معرفی.

نام و نام خانوادگی

مهدی پورنصاری

 

مدرک تحصیلی

کارشناس IT

 

 تلفن تماس

061-53392952

 

Email

M.pournasari112@Gmail.com
 

شرح وظایف

vسرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه

vرفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها

vبرآورد نیاز های سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید با هماهنگی مدیریت حوزه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه (در صورت نیاز)

vرفع عیب اولیه تجهیزات غیر فعال شبکه (داکت،پریزشبکه،رک،...)

vرفع عیب اولیه تجهیزات فعال شبکه (سوییچ،اکسس پوینت ،تجهیزات بی سیم و ...)

vنظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزار ها

vفراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه از قبیل نصب و راه اندازی نرم افزار های مورد درخواست کاربران

vارتباط مستمر با شرکت های طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران

vارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها

vرفع آلودگی های ویروسی بوجود آمده در کامپیوتر های اداری