پنجشنبه 6 آبان 1400  

کلاس های آموزشی

برگزاری کلاس احیا قلب با حضور دکتر تراب پور.

اطلاعیه.

کلاس های آموزشی بر اساس برنامه تدوین شده در 6 ماهه دوم متعاقبا اعلام خواهد شد